workshop, robust

En halvdags kombinerad utbildning/träning och kartläggning för arbetsgrupper.

– Vad är ett bra samarbete? Om gemensamma mål, tydliga roller och ansvarsområden, mötesformer, delaktighet och bra ledarskap.
– Att inte utgå från att andra är tankeläsare. Bra former för feedback. Hur gör jag det lätt för andra att vilja vara tillmötesgående mot mina behov och önskemål?
– Från klagomål till önskemål
– Skillnaden mellan att vara rak och att vara oförskämd
– Att träna på dialog för att undvika konflikteskalation
– Konsten att lyssna.
– Att vårda relationer i arbetsgruppen

Halvdagen innehåller omväxlande teori och olika övningsuppgifter.

Deltagarna fyller under programmet i en anonym enkät med tio frågor. Det är både kryssfrågor och möjlighet att skriva fritt. Enkäten används som underlag för att kartlägga tillståndet i gruppen och behoven inför ett utvecklingsarbete.

Återkoppling sker i gruppen några veckor senare. Det viktiga är att få till en handlingsplan som är uthållig över tid snarare än att göra en massiv engångsinsats. Det tar tid att göra kulturförändringar. Därför genomförs utvecklingsarbetet med fördel i mindre, konkreta steg fördelat över en längre tidsperiod.