Verksamhetsstöd

För chefsgrupper som vill utveckla kunskap och färdigheter inom personalledning och organisation erbjuder vi två olika koncept, Chefskraft och Handledningsgrupp. Individuell chefscoaching är också ett alternativ.

För arbetsgrupper inom vård och behandling erbjuder Hans Andersson specialisthandledning med KBT-inriktning. Även psykoterapihandledning.