Startpunkt förändring

DAG 1, en halvdag med chef och medarbetare (4 h) Gruppstorlek: 15-20 personer

Vad är säkerhetskultur? Presentation (30 min)
– En genomgång av begreppet
– Exempel från off-shore-industrin i Norge och gruvindustrin i Australien och Sverige
– Hur avläser man sin egen säkerhetskultur?

Varför är det så lockande att ta genvägar? (45 min)
– Exempel från energiföretag
– Deltagarna röstar om tänkbara förklaringar
– Är det i själva verket onödigt med så mycket regler och bestämmelser?
– Värderingsövning
Deltagarna fyller i NOSACQ-50 enkäten (20 min)

Vad styr mänskligt beteende när det gäller risk och säkerhet?(45 min)
– Dilemmat med förväntade konsekvenser
– Att använda tekniker inom beteendebaserad säkerhet för att rigga om konsekvenssystemet
– Exempel, hur har andra gjort för att förändra

Grupparbete kring egna säkerhetsdilemman (45 min)
– Använder matrisen Säkerhetstriangeln för att komma fram till vad som lockar till ett felaktigt beteende och hur man kan göra det mer belönande att följa säkerhetsrutinen
– Redovisning och diskussion

DAG 2, en timme för chef och medarbetare
– Återkoppling av resultat från NOSACQ-enkät (15 min)
– Grupparbete mot bakgrund av frågorna i enkäten (45 min inkl redovisning)
Vilka två frågor i enkäten är viktigast att ta itu med för att förbättra säkerhetskulturen?

DAG 3, två timmar för chef och skyddsombud
Planeringsmöte
-Genomgång av resultat av NOSACQ-enkät och resultat från grupparbeten
– Prioritering av vad som är viktigast att ta itu med och vad som ska uppnås
Vad har vi/gör vi redan och är det tillräckligt bra?
– Alternativ för vad som behöver göras och en tidsplan för genomförande

Generellt råd: ta små steg. Skapa en positiv spiral genom att lyckas med en enkel och gripbar fråga först och gå sedan vidare. Då åtar man sig inte mer än vad man faktiskt har tid och ork att genomföra och det skapar förtroende för processen.

Exempel: Övik Energi förbättrar säkerhetskulturen och uppmärksammar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Förutsäg risken för olyckor med hjälp av fem frågor från Nosacq-enkäten. Danska forskare har identifierat fem frågor som har mycket stark koppling till risken för olyckor. Det räcker med att ett av svaren på de fem frågorna visar på brister så fördubblas risken.