Specialisthandledning

Handledning syftar till att vidga perspektiven. Att utforska och tänka bredspektrigt istället för enkelspårigt. Att kontinuerligt formulera och undersöka vad som döljer sig bakom nästa hörn. Kort sagt att inte slå sig till ro med vad som redan har uppnåtts utan att ständigt sträva efter förbättring.
Hans Andersson är handledarutbildad (45 hp) och utför metod-, ärende- och psykoterapihandledning för verksamma inom vård och behandling. Utgångspunkt i ett kognitivt och beteendeinriktat förhållningssätt och baserat på den/ de handleddas egna förutsättningar och önskemål.

Exempel på uppdragsgivare:

Stockholms stads stadsmission
Vårdförbundet Sörmland
Kuratorsenheten, somatisk vård, Gävle sjukhus
Gävle kommun IFO
Beroendemottagningen Gävle
Beroendemottagningen Söderhamn
Samsjuklighetsteamet Douglas Landstinget Gävleborg
Haninge kommuns behandlingsverksamhet för beroende och missbruk
Tensta beroendemottagning
Hässelby beroendemottagning
Klinisk lärare i psykoterapeut programmet vid Karolinska institutet
Socialpsykiatrin Älvsjö stadsdelsförvaltning
Krukis, Stockholms stads vård och behandling för samsjuklighet
Huddinge kommun, IFO, utförardelen
Järfälla kommun, IFO, utförardelen