Samarbete/konflikter

Att bygga upp ett robust samarbete i ett företag eller i en arbetsgrupp är en investering som ger vinster i form av mer effektivt arbete, mindre stress och ett gott rykte för arbetsplatsen. Risken minskar för destruktva arbetsplatskonflikter och behov av konflikthantering.

En startpunkt för att börja bygga ett robust samarbete är att genomföra en workshop. Vill du veta mer om samarbete och konflikter?