Säkerhetskultur

elfara2 (2)Säkerhetskulturen syns i delade uppfattningar om hur jobbet ska utföras. Om vi tänker att risker är oundvikliga eller tycker att  jobbet är olämpligt för fegisar präglar det hur vardagen blir.

Hur man ska vara för att bli accepterad i gruppen berättar  om kulturen. Det är i allmänhet värre att bryta mot sociala normer i en grupp än att bryta mot formella regler. Ger det hög status i gruppen att följa arbetsmiljöregler eller är man en krånglig typ då? Det visar vad som värderas om det är viktigare att ett jobb går fort än att det utförs på ett säkert sätt.

Sociala normer sätts av företagsledningen när de visar i handling vilken inställning de har.  Vilka beteenden uppskattas och uppmärksammas och vad  leder till kritik och sanktioner? Sociala normer sätts också av inflytelserika arbetskamrater, de som många lyssnar på. Vill man ändra kulturen gäller det att få med sig sådana personer, inte bara i ord utan i handling. Det är ett långsiktigt och uthålligt arbete för att ändra vardagens praktik.

Ett annat alternativ är att passa på när en obalans i systemet uppstår. Till exempel när det kommer in en ny arbetsledning, i samband med företagsköp, ändrad teknik, ändrade kommersiella villkor eller vid generationsskifte. Har det hänt en större olycka, som rör om i känslorna hos alla, är det också lättare att påverka tankar och beteende i en grupp.

Arbetsmiljöverket har en temasida om säkerhetskultur.