Organisatorisk och social arbetsmiljö

Att ha en bra organisatorisk och social arbetsmiljö handlar inte om komfort utan om att säkra människans långsiktiga hållbarhet på jobbet. En sönderstressad person, i en miljö där konflikter och mobbning tillhör vardagen, blir inte särskilt produktiv.

En dålig arbetsmiljö kan också vara ett hot mot liv och hälsa. Arbetsmiljöverket har publicerat en kunskapsöversikt som visar en uppföljning av hjärtinfarkter som är arbetsrelaterade. Omkring 2800 hjärtinfarkter år 2007 ansågs ha arbetsrelaterad orsak. Av dessa dog 440 personer i sin arbetsrelaterade hjärtinfarkt. Det är långt fler än de som omkom i trafiken samma år, men ett faktum som fått mycket liten uppmärksamhet.
Bild2 mindre (2)Det ingår i säkerhetsarbetet att bygga upp en bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Här måste arbetsgivare och medarbetare hjälpas åt. Resultatet blir färre sjukfall, lägre personalomsättning, en mer stabil produktivitet och förhoppningsvis större arbetsglädje.