Om KBT

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi syftar till personlig utveckling och kan användas som ett reflektionsforum för privat- och yrkesliv. KBT är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.
Fokus i psykoterapin är att förändra tankar, vanor och beteenden för att kunna leva ett bättre liv. KBT har nått särskilt goda resultat på vanliga ångesttillstånd, till exempel fobier, paniksyndrom och tvångssyndrom. Fungerar också bra på andra förstämningssyndrom, till exempel depression.
Insatsen är tidsbegränsad. Terapeuten och den som sökt sig till terapin avgör tillsammans behandlingens omfattning och inriktning utifrån en uttalad realistisk målsättning kring vad som ska uppnås.

Riktlinjer från Socialstyrelsen för vård vid depression och ångestsyndrom.

1177 Vårdguiden i Stockholms län om psykoterapi