Maktspel

I arbetslivet handlar maktspel om olika sätt att manipulera bakom kulisserna för att gynna sina egna intressen. Istället för att ta en öppen diskussion med andra finns sätt att trixa för att få som man vill.
En maktspelare har oftast sina privata intressen i fokus. Det är karriär, pengar, inflytande och egennytta. Ibland kan maktspel också användas för att gynna en falang på jobbet och ge den mer inflytande.
Maktspel försurar arbetsmiljön och skapar misstro mellan människor. Det är orent spel.  Eller är maktspel helt enkelt bara något som man får stå ut med, som alltid har funnits och kommer alltid att finnas?
I bloggen ska vi utforska maktspelets grammatik. Här kommer också att finnas avidentifierade intervjuer med personer som själva är maktspelare eller som har råkat ut för maktspel och har något att berätta.