Långsiktig förändringsplan

För arbetsplatser som vill förbättra säkerhetskultur och -beteende

1. Att skapa förändring inledande halvdag för chefer och fackligt förtroendevalda

 • Riskperception, hur människan uppfattar risk
 • Psykosociala risker som del i säkerhetskulturen
 • Beteendets psykologi, vad styr mänskligt beteende
 • Människan som gruppvarelse; att hantera och förändra ett grupptryck
 • Hur kan jag påverka som chef
 • Vad är fackets och skyddsorganisationens uppgift
 • Att bygga en långsiktig kampanj för korrekt säkerhetsbeteende

2. En hållbar människa en halvdag för alla medarbetare

 • Att kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att ta skada av arbetet
 • Vad är mitt eget ansvar och vad är företagets ansvar
 • Varför är det så lockande att ta genvägar?
 • Nosacq-enkäten
 • Så här bygger man en bra säkerhetskultur

3. Den långsiktiga planen, uppföljande halvdag för chefer och fackligt förtroendevalda

 • Genomgång av Nosacq-resultatet, analys och diskussion
 • Verktygslåda för förändring
 • Välja inriktning. Sätta mål och åtgärder. Tidsbestämd handlingsplan.
 • Planera för medarbetarnas delaktighet i planen

Avstämning av plan/ kampanj görs varje kvartal, till exempel i samband med arbetsmiljökommittémöten eller liknande. Vad är genomfört och hur tas det emot? Framgångsfaktorer. Eventuella hinder att ta sig över.

Efter 1 år – ny Nosacq-enkät och möjlig justering av plan/kampanj.