Konflikthantering

Ett dåligt resultat på Nöjd-Medarbetar-Index eller andra medarbetarundersökningar är ofta en indikation på att det finns irritationer och meningsmotsättningar i arbetsgruppen som inte hanteras på ett bra sätt. Medarbetarna kan till exempel behöva stärka sina färdigheter i dialog och chefen får vässa sina ledarskapsfärdigheter. Ibland behöver också arbetsorganisationen ses över för att få en varaktig lösning.

Har det skett en låsning mellan några personer eller mellan olika falanger på jobbet eller finns indikationer på att mobbning förekommer?

Det blir inte bli bättre av att vänta och se. Finns indikation på mobbning är arbetsgivaren dessutom skyldig att agera snabbt. Vi kan hjälpa er att reda ut vad som behöver göras.