KBT Psykoterapi

Psykoterapimottagning på Tomtebogatan i Stockholm.

Det finns forskningsstöd för att kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi ( KBT)  är verksamt. Psykoterapeutens roll är att vägleda i utforskandet och uppmuntra till alternativa synsätt och beteenden där en låsning har skett som förhindrar problemlösning.

En KBT-inriktning går också att få i specialisthandledning för arbetsgrupper och enskilda som har klient- eller patientarbete.