Karin Lindgren

karin mini (2)070-7161341, karin.lindgren@livocharbete.se

• Föreläser, tränar och utbildar
• Coachar chefer och team
• Bygger upp och driver nätverk
• Skriver för publicering i nyhetsbrev och tidskrifter

Mina särskilda kunskapsområden är
• Säkerhetskultur och beteendebaserad säkerhet
• Robust samarbete och konflikthantering
• Arbetsmiljö och ledarskap

Formell kompetens
• Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning
• Fil mag etnologi med inriktning företagskultur
• Coach och teamcoach ICC
• Grundkurs i journalistik och påbyggnad reportage

Kontakt

Namn*

E-post*

Ämne

Meddelande