Integritetspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att Asonlind AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning– GDPR.

Vi samlar in information från dig när du ingår avtal med oss och köper tjänster. Den insamlade informationen är ditt namn, din postadress, e-postadress och ditt telefonnummer. Ibland behöver vi också uppgifter om din yrkesroll, men vi samlar inte mer uppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet och sparar dem bara så länge som de behövs för att utföra våra åtaganden.

Vi skyddar din information från att obehöriga får del av den och säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Har du handlat av oss eller ingått avtal vid köp av tjänster måste vi, enligt bokföringslagen, spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner.

Genom att använda våra tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Om du köper psykoterapitjänster hanteras och skyddas uppgifterna enligt patientdatalagen.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta karin.lindgren@livocharbete.se