Hans Andersson

Hasse mindre (2)070-716 41 08 hans.andersson@livocharbete.se

• Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi för enskilda och par
• Metod och ärendehandledning för arbetsgrupper inom vård och behandling
• Coachar chefer och team

Mina särskilda kunskapsområden är
• Män i livskriser
• Stressrelaterad utmattning, depression, panikångest och fobier
• Alkohol- och narkotikaberoende

Formell kompetens
• Socionom och legitimerad psykoterapeut KBT
• Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, Karolinska Institutet
• Coach ICC

Kontakt

Namn*

E-post*

Ämne

Meddelande