gör så här/ psykosocial

I vår samtid är de psykosociala skadorna på jobbet lika stora, eller kanske större, än de som beror på fysiska risker i arbetsmiljön.

En psykisk utmattning kan bli lika nedsättande för framtida arbetsförmåga som ett besvärligt diskbråck i ryggen efter ett felaktigt lyft. I värsta fall måste den skadade byta yrke eller kan inte arbeta heltid igen. Mobbade personer får ofta livslånga skador och det finns också en självmordsrisk.

För att bygga en bra psykosocial säkerhetskultur behövs:

Bild11. Riskstyrning. Ta reda på var de psykosociala riskerna finns på arbetsplatsen. Sök information i Nöjd-Medarbetar-Index och undersök era sjukfall. I särskilt stressutsatta grupper är det bra att göra självskattning i www.healthwatch.com. Gör skadeutredning av stressrelaterade sjukfall för att förhindra att fler drabbas.

Granska sedan vilken riskstyrning (regler, rutiner, system) som redan finns och ta ställning till om den är tillräcklig eller behöver justeras. Arbetsgivaren måste också  vara beredd att se över arbetets organisation om den skapar risker för ohälsa.

2. Se till att chefer och medarbetare har kunskap och förståelse kring psykosocial arbetsmiljö. Utbilda, träna och propagera i många olika forum och gör det återkommande under lång tid. För att riskstyrningen ska fungera måste alla känna till den och acceptera att följa regler och rutiner.

3. Tänk över hur främja bra säkerhetsbeteenden på det psykosociala området. Grundläggande för chefer är principen ” never walk by”, alltså att inte låta dåliga beteenden passera utan att agera för att få en ändring. Belöna och uppmärksamma de korrekta beteendemönster som ni kommit överens om.

Chefer behöver vara handfasta i sin arbetsledning för att sätta stopp för medarbetare som håller på att bli överhettade på grund av stress eller som sprider elakartad stämning mot någon på arbetsplatsen. Grundläggande för den som har arbetsledning är naturligtvis att själv föregå med gott exempel.

Bild1