För ledningsgrupper

Chefskraft är ett utbildnings- och träningsprogram som skräddarsys för er i ledningsgruppen. Det passar särskilt bra för företag som inte har tillgång till en egen, stor personalavdelning och där cheferna därför måste klara många frågor på egen hand. Syftet är etablera en form för lednngsgruppen att hjälpas åt kring personal- och organisation samtidigt som vi tillför kompetensutveckling.

Programmet börjar med enskilda intervjuer med ledningsgruppens medlemmar om behov och önskemål.Mot bakgrund av vad som då kommer fram bygger vi upp ett förslag på teman för ett antal halvdagar på plats hos er.

Teman som andra kunder har valt är till exempel tydlighet, mål och uppföljning, roller och ansvar, delaktighet, kommunikation, förändringsrädsla, konflikthantering, olikhet som tillgång och värdegrund.

Chefskraft genomförs av Karin Lindgren i samverkan med civilekonom, ek.lic Ann-Sofie Westelius från Westelii Perspektiv. Vi  erbjuder också en variant av handledningsgrupp för chefer.Produktblad handledningsgrupp