Chefscoaching

När en trasslig vardag står dig upp i halsen. Du pressas mellan olika viljor och känner en oro för om du gör rätt. När tankarna på jobbet tar för mycket av din tid. Eller när du helt enkelt skulle vilja göra något bättre av din roll och din funktion.

chefens klagan minst (2)Du får
– utrymme för eftertanke
– ett forum för att reflektera över ditt ledarskap
– möjlighet att utveckla och förbättra en ledarstil som stämmer med dig som person
– en trygg plats för att finna sätt att lösa olika problem i verksamheten

1,5 tim varannan vecka. Du bestämmer själv vad du vill ta upp. Ingen fråga är för stor eller för liten.