Beteendebaserad säkerhet

arbetsbild2 (2)Mänskligt beteende styrs till stor del av förväntade konsekvenser. Det är både resultat vi själva har fått av ett visst beteende och sådana som vi har sett andra få. Så länge fördelarna överväger nackdelarna håller vi gärna fast vid våra mönster.

Vi är i allmänhet mest styrda av snabba, positiva konsekvenser som säkert kommer. Det kan till exempel vara att jobbet går fortare och blir enklare att utföra eller att det stärker min upplevelse av att vara skicklig och duglig. Att beteendet uppskattas av kamraterna i gruppen får stark påverkan för de flesta.

Långsiktiga konsekvenser av ett beteende, eller negativa konsekvenser som bara möjligen kommer, påverkar oss inte alls lika mycket. Hörselskadan kommer inte på en gång. Stressen behöver inte leda till hjärtinfarkt. Jobbet brukar gå bra fast man inte följer säkerhetsreglerna.

pinkbild (2)Ett sätt att förändra är att tillsammans granska riskabla situationer och rigga om konsekvenssystemet så att det blir mer belönande att göra rätt. Vad ska till för att hjälmen alltid ska vara på vid arbete i produktionsanläggningen eller för att huggarbyxor används fast motorsågandet är klart på en minut? Vad ska till för att jag ska säga nej till en ny uppgift när jag redan har för mycket att göra?

Ett annat sätt är att identifiera nyckelbeteenden som påverkar säkerheten i rätt riktning, stimulera dem och på olika sätt belöna framstegen.

 

Allt säkerhetsarbete går ut på att ge långsiktigt hållbara människor. Medarbetare som exponeras för stora risker i sitt arbete kan vänja sig vid dem och börja överskatta sin egen kontroll. Det kan också vara svårt att överblicka all riskinformation i komplexa situationer. Då blir genvägar lockande.

Arbetsmiljöverket publicerade i april 2015 en kunskapssammanställning. Den visar att tekniker inom interventionsmetoden Beteendebaserad säkerhet (BBS) fungerar för att främja ett korrekt säkerhetsbeteende hos medarbetarna.  Men mycket tyder på att det krävs insatser på flera nivåer i företaget samtidigt för att skapa bestående resultat av BBS.