Asonlind AB

Vi har verksamhet i aktiebolag sedan år 2003. Org nr 556647-8433.
Alphyddevägen 25, 131 35 Nacka

Kontakt

Namn*

E-post*

Ämne

Meddelande

Några exempel på företagskunder de senaste åren:

Addici
Arbetsgivarorganisationen KFS
Branschorganisationen Avfall Sverige
Elsäkerhetsverket
Eskilstuna Kommunfastigheter
Fortum
Gävle kommun
Gotland energi – GEAB
Jämtkraft
Karolinska Institutet
Landstinget Gävleborg
Malungs Elnät
Sala Heby Energi
Seko
SISAB
Skellefteå Kraft
Stockholms läns landsting
Stockholms Stad
Sundsvall Elnät
Svenska Kyrkan
Telia Sonera
Övik energi