Arbetsmiljö/säkerhet

Det behövs fokus på säkerhetskultur och beteendefrågor  för att komma till en bra vardagspraktik. Att ta fram system, regler och instruktioner för arbetsmiljön är inte nog. Människor behöver vara engagerade och bry sig om att arbeta på ett säkert sätt annars blir arbetsmiljöarbete bara en harmlös pappersprodukt. Startpunkt förändring visar ett sätt att komma igång. Det går också att göra en långsiktig förändringsplan.

För en arbetsgivare handlar det om att hålla folk på benen och inte bara om att hålla ryggen fri från myndigheternas tillsyn.  Målet är att få långsiktigt hållbara medarbetare. För den som är anställd gäller det att vara rädd om sin hälsa och sin arbetsförmåga.

Risker för ohälsa och olyckor  finns också i den psykosociala arbetsmiljön.