Kommentarer till förra veckans “allt handlar om relationer”

Kommentar 1: ”Maktspel förekommer nog på alla nivåer, också bland elmontörer. Se bara på vilka som blir gruppledare eller samordnare. Det är folk som kan prata och som bygger relationer, det är inte nödvändigtvis de skickligaste.  Vi måste börja se relationsbyggandets betydelse.”

Kommentar 2: ”En arbetsplats har mycket mer relationellt innehåll än vad vi talar öppet om. Man kan till exempel sluta sig till vem och vilka som har makt på en arbetsplats genom att se efter vem som har mest folk på rummet och vara uppmärksam på vilka som brukar få veta saker i ett tidigt skede.

Det går också att höra maktordningen när människor talar om vilka personer som ska vara med på ett möte, i vilken ordning som människor då räknas upp. De med mest makt räknas alltid upp först. Och vilka som nämns i bisatser på slutet ”och så är det xx också”  – liksom i förbigående. Då vet man nästan säkert att det är sidsteppade personer.”

Kommentar 3: ”Mycket kan förstås utifrån relationer. Vill du förstå varför en hård och okänslig ledare blir kvar, trots att han fungerar dåligt, så är skälet att andra personer i hans omgivning får utrymme tack vare hans sätt att vara.  Därför backar de upp honom och förhållandet består. ”

Min fundering: de här kommentarerna har kommit per mail eller telefon.  Är det ett tecken på att maktspel är en så pass känslig fråga att man vill behålla sin anonymitet när den diskuteras?  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *