Att hålla sig väl med den som har makt

Utdrag ur intervju med en manlig koncernchef:

”Det finns ingenstans i toppskiktet där det inte förekommer maktspel. Nog har jag märkt av att vissa blir inställsamma på grund av min position. Det blir viktigt att vara kompis med mig för man kan bli gynnad av det senare. De som plötsligt tycker att jag är så duktig och som framhåller det i tid och otid…

Alla koncernchefer måste ha förtrogna, personer som man litar på och som finns i den innersta kretsen. Utanför där finns en krets personer som vill in till det dukade bordet.  Här kan det bli intrigspel.

Men jag har också tidigare i arbetslivet märkt motsatsen; de som inte längre kändes vid mig när de själva hade nått en högre position. De riktade då sin uppmärksamhet och sitt intresse uppåt. Plötsligt såg de mig inte längre i matsalen, till exempel. De kunde inte längre ha nytta av mig och då fanns jag inte. Jag har också under åren råkat ut för att inte bli insläppt. Du märker sådant i nyanser i hur folk är mot dig. Det är inte lika hjärtligt i relationen längre.”

Min kommentar: det här är ett exempel på att relationer i arbetslivet kan ha en annan kvalitet än i privatlivet.  Mer instrumentella. Det handlar inte om vänskap utan om nytta. Den som inte förstår det riskerar att bli besviken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *