Vad ska man ha kunskaper om maktspel till?

Från en som läser min blogg fick jag funderingen att ” det här blir man ju inte direkt gladare av att veta”. Och det är sant. Det är många destruktiva spår som läggs upp här och som inte direkt inger hopp om det ädla i människan.

Finns överhuvudtaget någon konstruktiv användning av maktspel? En av mina intervjupersoner sa ”när makten är viktigare än produktionen då har vi nog ett döende företag.  Men när lusten att nå resultat tar hjälp av maktspelet fungerar det mer positivt.” Det kan alltså spela roll vad du använder maktspelandet till.

Det är lika bra att se sanningen i vitögat. Det här förekommer, inte bara i företag utan också i offentlig verksamhet och i föreningar.  En intervjuad kvinnlig HR-chef  sa så här ”maktkamperna finns överallt. Det kommer vi inte ifrån. Män får gärna ryggskott när det blir för mycket. Då ligger de hemma och tänker över de olika dragen i spelet”.

Min tanke med bloggen är att om du känner till maktspelets grammatik blir det lättare att navigera i systemet. Du får större möjlighet att parera så att du inte blir onödigt hårt drabbad. Kanske kan du till och med räkna ut hur du ska skaffa gehör för en viktig fråga?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *