En lite elegantare form av utpressning

Igår såg jag äntligen första avsnittet av House of Cards på Netflix.  Serien är en intressant studie i maktspel med kongressledamoten Francis Underwood som tråcklar sig fram i maktens korridorer i Washington.

I avsnittet pressar Underwood en annan kongressledamot, Peter Russo, till att bli sitt fullständigt lojala verktyg för att intrigera bort andra personer. Russo har alkoholproblem och Underwood får ut honom från arresten efter ett rattfylleri genom att lova att stödja polischefen i ambitionen att bli borgmästare. Det är tjänster och gentjänster enligt känt mönster. Men nu har alltså Underwood en hållhake på Russo.

Att använda andras felsteg som press är också en teknik som har kommit fram i mina intervjuer med maktspelare. En ledande företrädare för en stor organisation berättade att han hade kommit på en av de högre cheferna med en väldigt vidlyftig representation. Det var i ett läge där han själv kände sig hotad i sin position av den här chefen. Alltså såg han till att få tag på kvittona från representationen och låsa in dem i sitt kassaskåp. Samtidigt gjorde han klart för personen i fråga att han hade kvittona och skulle använda dem mot honom om han fick anledning till det.

Elegant utpressning förekommer alltså även här. En slutsats för att inte bli utsatt själv är att alltid vara fullkomligt hederlig och inte lämna blottor för maktspelare att utnyttja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *