Är maktens frågor eviga?

Machiavellis ”Fursten” har under århundraden både inspirerat och förfärat människor. Den utgavs i Florens 1523 efter att släkten Medici återtagit makten och förvisat Machiavelli från staden. Boken ger råd om hur en furste ska gå till väga för att ta makten och framför allt hur det ska gå till att sedan behålla sin makt.

Informationskonsulten Martin Melin har i boken ”Machiavelli för vår tid” (Schibstedt Förlagen, 2007) på ett underhållande sätt förtydligat och anpassat Furstens managementteorier så att de passar för vår samtid. Till exempel behöver en modern ledare sällan ta till legosoldater för att lösa inrikespolitiska angelägenheter. I vår samtid, skriver Melin, tar man istället in en konsult (!) och man dödar inte personer utan man avsätter dem.

Alla vi som gör konsultuppdrag får alltså tänka oss för om vilka furstar vi tjänar… Hur sant är inte det!

Som furste är ditt viktigaste mål att alltid behålla makten och det innebär att det också är tillåtet med falskt spel och tuffa tag. Det gäller att bli så mäktig att du kan utmanövrera andra. Bygg upp organisationen med folk som du litar på och ha inte personer i nyckelpositioner som är bundna av gamla lojaliteter eller inflytelserika kontakter.  De kan ha orsak att motarbeta dig. Bryt ner gamla strukturer och ersätt dem med nya.

Känner vi igen Fursten i de genomgripande omorganisationer som omgående ska göras i många företag när det kommer en ny, högre chef? Kan det vara så hädiskt att omorganisationen inte främst handlar om att skapa förutsättningar för bättre ekonomiskt resultat, utan är en fråga om att befästa makt.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *