Att manövrera för att få som man vill

Fortsättning på temat att driva igenom beslut i önskad riktning. Utdrag ur intervju med företagsledare (man)

“När det gäller att driva frågor är det är ofta nödvändigt att mygla för att komma framåt. Låt säga att man ska ta sig från läge A till läge B och så är det hinder på vägen. Samma gäller om jag vill ha en viss position eller få ett visst uppdrag. Jag tänker då över vilka andra kan tänkas vilja ha den här positionen och vad talar för mig? Till exempel i vilka avseenden är jag duktigare än dem på det här. Och förstås, vem ska bestämma? Här är det bra att känna den eller de som bestämmer eller att känna någon som känner dem.

För mig har det mest handlat om att uppnå något för verksamheten som jag leder och då drar jag mig inte för att använda kontakter och manövrera för att komma dit jag vill.

Det tål också att tänka över vilka som är mina riktiga vänner och de ”vänner” som jag inser talar skit om mig bakom min rygg. Den här andra typen av ”vänner” kan det vara nödvändigt att hålla sig väl med så att de tror att jag tycker om dem, fast jag inte gör det.

Jag tror det är enklare för män. Kvinnor inbillar sig att de är goda och har svårare för att tala om hur det ligger till. De har svårare att erkänna sin inre dålighet och livet blir enklare om man erkänner för sig själv att man inte i alla avseenden är god.

Annars är det så att jag spelar spelet i förväg med mig själv. Jag tänker igenom hur andra kan komma att reagera på ett förslag, till exempel. Om jag föreslår x så kommer den och den att vara för eller emot. Och den där som är emot är egentligen innerst inne för, men måste först få y för att kunna gå med på x. Jag räknar också ut vilka man kan lita på, de som brukar stå för sin uppfattning i alla lägen, och vilka som kan byta fot. Så här håller jag förstås inte på jämt, men jag gör det i större och viktigare frågor.”

Min kommentar: jag kommer osökt att tänka på maffians princip, ‘det gäller att hålla sina vänner nära och sina fiender ännu närmare’!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *