Att göra karriär är relationellt

Utdrag ur intervju med en VD (kvinna)

”Ska du ha en ledande befattning måste du vara skicklig på att lokalisera maktcentra och förstå hur olika personer och fraktioner kommer att reagera och agera kring en fråga.  Du måste ha en känsla för spelet. Det är viktigare än att vara duktig och prestera.

Män är bättre än kvinnor på att fånga upp varandra efter ett misslyckande på jobbet, som kvinna kan du inte alls påräkna samma hjälp. Felet är att kvinnor ofta ägnar sig åt hårt arbete i cellen och inte tänker på betydelsen av att äta lunch med, synas på afterwork hos, spela golf med. Sedan har de inget att falla tillbaka på.

Män däremot gör annat än jobbar eller är vid hemmets härd. De fiskar, jagar och spelar innebandy ihop.  Har fler nätverk och är med i föreningar och organisationer.  De hjälper varandra med tjänster och gentjänster. Jag hjälper dig till exempel att få fram ett bra jobb till din ohängde son mot att du gör en annan tjänst åt mig.

En sak som jag själv har fått känna på är att man också ser olika på män och kvinnor i karriärsammanhang. Om hon är duktig så tänker man ” henne ska vi ha kvar!”, men om han är duktig gäller att ” honom ska vi hjälpa vidare i karriären!”. Därför är det inte stor idé att som kvinna sitta kvar, vara duglig och vänta på erbjudanden. Det är risk att de aldrig kommer. Istället får man agera själv för att komma vidare.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *