När rävaktighet kompenserar bristande kompetens

Det kom en berättelse om hur det går till att lyckas i arbetslivet trots bristande kompetens i de frågor som verksamheten hanterar. Jag har här sammanfattat berättelsen för att avidentifiera personerna.

”Det blev en väldig turbulens hos oss när vi bytte VD. Vi fick en chef som kom från en annan bransch och som hade en väldigt grumlig uppfattning om vad vår verksamhet går ut på. Plötsligt gällde inte gamla band och lojaliteter som var uppbyggda under lång tid. Vem skulle våra nya VD lyssna på och vilka personer skulle han anse som dugliga? Det här hade betydelse både för löneutvecklingen och för möjligheten att få göra intressanta uppdrag. Drivna personer började genast visa upp sig och positionera sig. Andra satt troget kvar och hoppades att goda insatser skulle bli synliga ändå. Det var ett läge där ingen av oss längre kunde falla tillbaka på gamla meriter.

Intressant nog lyckades den av oss bäst som hade sämst sakfrågekompetens. För att främja sig själv började han i det fördolda rapportera till vår nya VD vilka av oss som hade kritiska synpunkter på den nya ledningen. Det tog ett tag innan vi förstod det, men han gjorde sig till VDs bundsförvant.  Syntes ofta i inne på VDs rum och satt sig närmast VD på möten och fikapauser. Det här gav utdelning ganska snabbt. VD började ta med honom på externa möten och vi andra häpnade till en början över valet. Sedan fick han posten som vice VD.

Nu fick jag se en ny sida av vår gamla arbetskamrat. Om han personligen kunde ha nytta av mig så tog han sig tid att tala med mig. Annars hade han alltid bråttom och svarade inte på mina mail. Likadant behandlade han andra arbetskamrater.  Han fjärmade sig mer och mer från oss och sprang som portföljbärare åt VD.

Är jag en dålig förlorare? Nej, det handlar inte om det. Jag accepterar att dugliga personer får makt och inflytande i arbetslivet. Men att den som har ett rävaktigt beteende ska lyckas bäst det rubbade min tilltro till rationaliteten i arbetslivet. Jag har ju förstått att man lyckas inte bara genom att vara trevlig och duglig, det gäller också att visa upp det man åstadkommer. Men att sakfrågornas betydelse i verksamheten kunde försvinna så totalt, det hade jag aldrig trott. ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *