Se upp för dolda agendor

(utdrag ur intervju med en kvinna som blev utmanövrerad på jobbet)

”I efterhand förstår jag att de här personerna ville ändra inriktning på verksamheten så att den gynnade dem själva bättre. För det behövde de bli av med mig eftersom de upplevde att jag stod i vägen för deras ambitioner. Jag hade fått mycket uppmärksamhet för några lyckade projekt och det var kanske inte så bra.

Av någon anledning ville de inte öppet och ärligt konfrontera inriktningen på vårt jobb och tala om avsikterna. Kanske för att deras egna motiv inte var helt rumsrena. Om det handlar om makt, inflytande, att få glänsa, ha chans till bättre jobb eller säkra sin egen ställning blir det inte enkelt att argumentera öppet. Men det var egentligen också så på jobbet att det inte fanns någon riktig vana att diskutera olika ståndpunkter.

Istället omdefinierade de här personerna verkligheten bit för bit utifrån sin dolda agenda. Det kallas visst salamimetoden, har jag förstått i efterhand. Via att driva igenom små beslut, som var för sig inte verkade så avgörande, kunde de successivt förskjuta vår verksamhet så att den till sist hade fått en helt annan inriktning. På så sätt kunde de också manövrera ut mig. Jag behövdes inte längre.

Det här byggde på att jag var oerfaren och inte såg helheten i det som var på gång. Om jag går med på det här, vad blir då nästa steg? Det byggde också på att jag inte ville bråka om småsaker som skulle göra ett vardagssamarbete ganska omöjligt. Jag borde ha förstått att göra motstånd och skaffa mig allierade.

Men ska det vara så här i arbetslivet? Jag tycker ändå jag försökte agera utifrån någon sorts heder i hur vi ska vara mot varandra på jobbet. Och det förlorade jag bara på… ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *