Ensam är svag

Högaktuell just nu är Daniel Suhonens bok “Partiledaren som klev in i kylan”  om hur det gick till när Håkan Juholt manövrerades ut som partiledare för socialdemokraterna. Så här säger Suhonen i en intervju i Dagens Nyheter den 11 oktober;

“Han ( Håkan Juholt, min anm.)  fungerade  mer som en kvinna i sin maktutövning. Män skapar ett vi. Som pushar varandra till stordåd. Håkan klättrade ensam på ett sätt som kvinnor ofta gör och därför misslyckades han.”

Själv lärde sig Suhonen att klättra i homosociala maktmiljöer när han gjorde karriär i Stockholms arbetarrörelse och som 23-åring blev styrelseordförande för Stadsteatern. Det handlar om att forma allianser och utkräva lojalitet.

” Håkan var en i grunden snäll människa som trodde att partiet fungerade. Att det skulle  inrätta sig efter den nya kejsaren. Därför knöt han inga nära band”.

Lektion 1 i maktspel är alltså att göra allianser med andra och inte operera ensam! Men det krävs också att få dessa andra att vara lojala och ställa upp när det börjar blåsa snålt. Hur detta kan konstrueras återkommer vi till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *