När det behövs förändring och utveckling

Bättre säkerhetskultur, robust samarbete, chefsstöd, KBT- psykoterapi, handledning för logo (2)arbetsgrupper. En arbetsmiljö som ger långsiktigt hållbara människor.

Beteendevetenskaplig konsultation och utbildning för företag och privatpersoner

Hans Andersson 070-716 41 08  & Karin Lindgren 070-716 13 41

Vår utgångspunkt:

”Den som inte känner på stängda dörrar kan hållas inlåst i ett olåst rum”